FEIL KÉKSZALAG EMLÉKGYŰRŰ

 
Kedves érdeklődő!
 
Az akció lezárult. További emlékgyűrű rendeléseket nem tudunk felvenni.
Íratkozzon fel értesítési csatornánkra, hogy elsőként értesűlhessen akcióinkról!
 
 
 

48. Kékszalag Emlékgyűrű Kollekció és Nyereményjáték

A Balaton és a vitorlázás szerelmeseinek megalkottunk egy limitált számú Kékszalag Emlékgyűrű Kollekciót, melyben megjelennek a magyar tenger motívumai a kék drágakő, a körbefutó hullámvonal, és a gyűrű belsejébe gravírozott 48. Kékszalag felirat formájában.

Az emlékgyűrűvel az a célunk, hogy egy egyedülálló ékszer által bárki hazavihesse élményeit, hogy ha rápillant, felidéződjenek benne a Balatonhoz kötődő emlékei, vagy a verseny nagyszerű pillanatai. A kollekció darabjai ugyanakkor azokat a hölgyeket és urakat is rabul ejthetik, akik egy olyan exkluzív ékszerkülönlegességet szeretnének, amelyet először és utoljára, korlátozott számban készítettünk el.

 
 

Szenzációs Emlékgyűrű Akció A Balaton szerelmeseinek!

*A kedvezmények más kedvezményekkel nem vonhatóak össze.
 
 

Rendeljen most az Emlékgyűrű Kollekció darabjai közül!

 
 

Tudta, hogy Ön is megnyerheti a Kollekció egy darabját!?

Hogyan vehetek részt a játékban?

Ha Ön emlékgyűrűt rendel és/vagy helyesen válaszol az alábbi kérdőívre, valamint Facebook közösségünk tagja, lehetősége van megnyerni az Emlékgyűrűk egyikét. A részletekért görgessen tovább!

 

Hogyan növelheti az esélyeit?

 

És ez még nem minden! Még ezt is duplázhatja…!

Ugyanis nem csak egy, de két sorsolást is tartunk majd!
Az első nyertest július 16-án sorsoljuk ki. A második sorsolást augusztus 31-én tartjuk. Az augusztusi sorsoláson a július 16-án nem nyert játékosok is részt vesznek! Az eredményhirdetés mindkét esetben a Facebook oldalunkon fog megtörténni. Az első július 18-án a második szeptember 1-jén. Csatlakozok a Feil.hu Facebook közösségéhez

Ez úton is szeretettel gartulálunk az első nyertesnek, Zeke Melindának!

 

Lássuk a kérdéseket, amelyekkel Emlékgyűrűt nyerhet!

A nevezéshez szükséges adatok
Találkozott már FEIL Gyémántgyűrűkkel? Többet is jelölhet. (Opcionális választás)

 
Körülbelül mikor vásárolta a gyűrűt, vagy mióta viseli?
 
Kérjük írja le a véleményét a FEIL Gyémántgyűrűről, amit nálunk vásároltál, vagy amit visel!
 
Nem vagyok robot amit a szám beírásával igazolok.
Elolvasom »
 
 

Köszönjük, hogy játszott velünk! Ne feledje figyelemmel követni a FEIL Facebook oldalát, ahol július 18-án és szeptember 01-én nyertest hirdetünk! Szurkoljon velünk Ön is a Kékszalag versenyén és a Rióba tartó Magyar Vitorlás Válogatottnak!

 
Játékszabályzat mutatása/elrejtése
 

Nyereményjáték szabályzat

 

Bevezető

A Feil Diamond Kft. nyereményjátékot (a továbbiakban: „Nyereményjáték” vagy „Nyereményjátékok”) szervez, amelynek részvételi feltételeit és szabályait (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) az alábbiakban határozza meg.

A nyereményjáték szervezője

A „KÉKSZALAG Emlékgyűrű nyereményjáték” (a továbbiakban:”Játék”) szervezője a Feil Diamond Kft. (székhely: 6725 Szeged, Vasgyár utca 6., cégjegyzékszám: Cg.06-09-015157, Adószám: 12447905-2-06, a továbbiakban: ”Szervező”). A játékhoz kapcsolódó egyéb feladatokat, az adatkezelést, valamint az adatfeldolgozást is a Szervező végzi. 

1.2.  A Játékszabályzat és a Szervező elérhetőségei:

weblap: feil.hu

 

2. A Játékszabályzat hatálya

2.1.  A Játékszabályzat hatálya kiterjed a Szervező által meghirdetett Játékra, valamint azokra a résztvevőkre, akik a lent meghatározott feltételeknek megfelelően részt vesznek a Játékban, továbbá mindenkire, aki a Játékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lép fel.

 

3. A Nyereményjátékokban résztvevő személyek köre:

3.1.  A Játékban játékosként részt vehet mindenki, aki a 14. életévét betöltötte (a továbbiakban: „Játékos”), és

3.1.1  2016. július 13. és 2016. augusztus 31. között leadják rendelésüket bármilyen FEIL arany gyűrűre.

3.1.2  a kérdőívünk kitöltésével, melyet megelőzően adatait megadja, és a jelen Játékszabályzatot elfogadja; és

3.1.3  a meghatározott kérdés(ek)re helyesen válaszol, és

3.1.4. nbsp; nbsp; nbsp; A FEIL Facebook oldalának követője és

3.1.5  vele szemben nem áll fenn semmilyen, a jelen Játékszabályzatban meghatározott kizáró körülmény, valamint egyebekben is megfelel a jelen Játékszabályzatnak.

3.2.  Az a Játékos, aki 2016.július 13. és 2016. augusztus 31. között leadják rendelésüket bármilyen FEIL arany gyűrűre, valamint kitöltik kérdőívünket  – jogosult részt venni a sorsolásunkon.

3.3. Az a Játékos, aki kitöltik kérdőívünket – jogosult részt venni a sorsolásunkon.

3.4.  Nem vehetnek részt a Játékban a Szervező, valamint a Szervező cégcsoportjának tagvállalatainál munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározottak szerinti közeli hozzátartozói.

3.5.  A Nyereményjátékokban kizárólag magyarországi állandó lakcímmel, vagy magyarországi tartózkodási hellyel rendelkező személyek vehetnek részt.

3.6.  A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékokból kizárja azt a Játékost, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki

- a Nyereményjátékok menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni,

- más Játékos regisztrációs adataival visszaél, vagy valótlan adatokat ad meg.

3.7.  Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a 3.5. pontban meghatározott eseteket saját döntési jogkörében bírálja el.

3.8.  A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékokra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

 

4. A Nyereményjátékok időtartama: 2016.július 13. és 2016. augusztus 31.. között

4.1.  A Szervező által a kiírásban meghatározottak szerint.

 

5. A Nyereményjátékok menete, nyeremények:

5.1.  A Szervező által feltett kérdés(ek) helyes megválaszolásával vagy az aktuális Nyereményjáték kapcsán meghatározott feladatok végrehajtásával, amely egyúttal a jelen Játékszabályzat elfogadása is, a Játékos jelentkezik az adott Nyereményjátékra és részt vesz a sorsoláson.

5.2.  Nyeremény(ek): A Szervező az aktuális Nyereményjátékban jelöli meg a megnyerhető nyereményt. A Szervező az aktuális Nyereményjátékban meghirdetett nyeremény(ek)en (a továbbiakban: „Nyeremény”), kívül más nyereményt nem sorsol, illetve más többletszolgáltatást nem nyújt.

5.3.  A Szervező kifejezetten felhívja a Nyereményjátékokban részt vevő Játékosok figyelmét, hogy a Nyereményjátékokban kisorsolt Nyeremény(ek) felhasználásához és igénybevételéhez szükséges bármely további költség a Nyertest terheli, annak megfizetésére vagy megtérítésére Szervező semmilyen körülmények között nem köteles.

 

6. A sorsolás és a Nyeremények átadásának menete:

6.1.  A Nyeremények kisorsolására két tanú jelenlétében kerül sor a Közjegyző jelenlétében.

6.2.  A sorsolás lebonyolítása:

a.  Sorsolás, eredmény hirdetés:

1. 2016. július 16-én.

A nyertest a Facebook oldalunkon jelentjük be, július 18-án.

2. nbsp;2016. augusztus 31-én.

A nyertest a Facebook oldalunkon jelentjük be, szeptember 01-én.

A Nyeremények sorsolása egy „véletlenszám-generátor” segítségével történik két tanú jelenlétében.

b.  A Szervező minden Nyeremény esetében közzéteszi a Nyertesek nevét, illetve közvetlenül e-mailen és vagy telefonon értesíti a Nyerteseket. Amennyiben a Nyertes az értesítést követő 5 (azaz öt) napon belül nem veszi fel a Szervezővel a kapcsolatot, úgy a Szervező az adott Nyeremény(ek) tekintetében a soron következő Nyertest (Pótnyertest) értesíti a Nyereményről. A Pótnyertesek kiválasztására a Nyertesre vonatkozó szabályok az irányadóak. Szervező kizárja annak lehetőségét, hogy a Nyertes vagy Pótnyertes a jelentkezési határidőt követően bármilyen igényt formáljon a Nyeremény(ek)re, az elkésett visszajelzés esetén a Nyeremény(ek)re a továbbiakban nem tarthat igényt, és ezzel kapcsolatban a Szervezőnél semmilyen más igénnyel nem élhet.

c.  A Nyeremény(ek) átvételére a Nyertes (Pótnyertes) határidőben történő visszajelzését követően kerül sor. A Nyereményeket a Szervező a Nyertessel (Pótnyertessel) egyeztetett helyen és időpontban adja át.

d.  A Nyeremény(ek) - Nyertesnek (Pótnyertesnek) felróható okból történő – 15 (azaz tizenöt) napon belüli átadásának elmaradása esetén a Nyertes (Pótnyertes) a Nyeremény(ek)re a továbbiakban nem tarthat igényt, és ezzel kapcsolatban a Szervezőnél semmilyen más igénnyel nem élhet.

e.  Valamennyi Nyertes (Pótnyertes) köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény(ek) átadása a fentiekben írt módon megtörténjen.

f. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Nyereményjátékokban történő részvétellel és jelen Játékszabályzat elfogadásával végleges és megváltoztathatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy mind a Nyeremény átvétele rögzítésre kerüljenek, és ezen felvételek a Nyertes engedélyével a Szervező weboldalán illetve Facebook oldalán bemutatásra kerüljenek. A Játékosok egyúttal tudomásul veszik, hogy ezen felvételekkel kapcsolatban semmilyen anyagi követelést nem támasztanak, arról kifejezetten és véglegesen lemondanak.

g.  A Szervező jogosult a Nyertesek nevét a sorsolást követően közzétenni a Szervező weboldalán illetve Facebook oldalán.

 

7. A Nyereménnyel kapcsolatos közterhek, költségek

7.1.  A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjátékok időtartama alatt a Szervező Facebook oldala, valamint weboldala technikai okokból időszakosan nem érhetőek el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékok technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

7.2.  A Nyeremény(ek) másra át nem ruházhatóak, és pénzre nem válthatóak. A Nyeremény(ek)hez kapcsolódó személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a Nyeremény(ek) átadásának helyszínére történő utazás költsége, a Nyeremény(ek) felhasználásának esetleges költségei) a Nyertest terhelik.

 

8. Személyes adatok kezelése

8.1.  A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes. A Szervező minden személyes adatot, amely a Nyereményjáték során tudomására jut, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezel. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését a Szervezőnél, a Szervező fenti elérhetőségein.

8.2.  A Játékos a Nyereményjátékra való jelentkezésével egyidejűleg elfogadja a jelen Játékszabályzat teljes tartalmát, valamint kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szervező a Játék során a célnak megfelelően, valamint a Játék lebonyolítása érdekében a szükséges mértékben kezelje.

8.3.  A Nyertes a Nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy nevét a Szervező a sorsolás folyamán és azt követően nyilvánosságra hozza, illetve hogy a Nyeremény átadásához, a Nyereményhez kapcsolódó kifizetések és egyéb közterhek rendezéséhez szükséges további adatait a hatályos jogszabályokban foglalt kötelezettségének teljesítéséhez szükséges ideig és mértékben kezelje.

8.4.  A Játékos a Játékszabályzatban foglalt adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Nyereményjáték időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadása előtt történik, a Nyereményjátékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti. A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely a jelen Játékszabályzatban foglalt vállalásával ellentétes.

8.5.  A Játékos a Nyereményjátékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Szervező az email címére promóciós jelleggel információkat, DM leveleket küldjön a Szervező csatornáival, szolgáltatásaival kapcsolatban. A Játékos a helyes megfejtés beküldésekor, illetve a későbbiek folyamán bármikor megtilthatja a reklám, promóciós jellegű megkeresések küldését, a hírlevélről leiratkozhat.

8.6.  A Játékosok személyes adatait a Szervező további harmadik személyeknek nem adja tovább. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a Játékosok személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kezeli. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

 

9. Vegyes rendelkezések

9.1.  A Nyereményjátékokban való részvétel a jelen általános Játékszabályzat kifejezett tudomásulvételét és visszavonhatatlan elfogadását jelenti.

9.2.  A Szervező fenntartja a jogot - de nem kötelezi magát -, hogy a Nyeremény(ek)et nyilvános program keretében adja át a Nyerteseknek, továbbá nyilvánosságra hozza, vagy más módon ismertesse a Nyertesek nevét és fényképét a médiában, valamint más promóciós- és reklámcélokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban.

9.3.  A Szervező bármely, a jelen Nyereményjátékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező a Nyereményjátékban az általa hozott bármely döntéssel összefüggésben kizárja a Játékosoknak a Szervezővel szembeni igényérvényesítésének lehetőségét.

9.4.  A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen általános Játékszabályzatot, vagy magát a Nyereményjátékokat előzetes értesítés nélkül kiegészítse, visszavonja vagy módosítsa. A Szervező a Nyereményjátékokkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a Facebook oldalain és a weboldalán teszi közzé. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

 

Szeged, 2016.